Dhoma dhe Suita

190 dhoma të projektimit caktuar dhe suita janë të shpërndarë në 24 kate tona.