Δωμάτια και Σουίτες

Τα 190 σχεδιασμό εξοπλισμένα δωμάτια και σουίτες απλώνονται σε 24 ορόφους μας.